6907041692,6942965963 ΒΑΣΙΛΙΔΟΣ 33, Περιστέρι steliostalantzis@gmail.com

Ταλάντζης Στέλιος
Γκαραζόπορτες - Ρολά | Περιστέρι Αττική